Organizacja transportu Szczecin

Transport międzynarodowy – jakie trzeba mieć zezwolenia?

 

Transport międzynarodowy, aby był dobrze zorganizowany i dotarł do celu na czas, musi być poprawnie zaplanowany. Podczas planowania transportu międzynarodowego spedytor załatwia wszelkie zezwolenia na przewóz rzeczy. W Polsce organem, który jest odpowiedzialny za wydawanie oficjalnych zezwoleń jest Biuro Transportu Międzynarodowego, przynależące do Głównego Inspektoratu Ruchu Drogowego. Główny Inspektorat Ruchu Drogowego monitoruje i kontroluje podmioty, które wykonują zlecenia transportowe.

Rodzaje zezwoleń

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego wydało oświadczenie o dostępnych w 2019 roku czterech rodzajach zezwoleń na wykonywanie transportu międzynarodowego.

Pierwsze to Zezwolenie dwustronne (loco), które uprawnia przewoźnika do przewozu danego ładunku w jedną i w drugą stronę, pomiędzy Polską, a krajem docelowym, które wydaje pozwolenie. Drugim zezwoleniem jest Zezwolenie Tranzytowe, które uprawnia do przewozu danego ładunku tam i z powrotem pomiędzy Polską, a krajem wydającym pozwolenie. Zezwolenie tranzytowe nie daje jednak prawa, aby załadunek i/lub wyładunek odbywał się na terenie kraju tranzytowanego. Trzeci rodzaj zezwolenia na transport międzynarodowy to Zezwolenie Ogólne, które daje prawo przewoźnikowi do wykonania przewozu tranzytowego lub dwustronnego. Czwartym i ostatnim rodzajem jest Zezwolenie Kr-3, które uprawnia do załadunku lub rozładunku, wywozu i wwozu go do innego kraju niż kraj rejestracji pojazdu.

Żadne z wymienionych zezwoleń nie daje przewoźnikowi prawa do wykonywania przewozów ponadgabarytowych i kabotażowych.

Przedsiębiorca, przewoźnik, który składa wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie transportu musi posiadać przede wszystkim ważną licencję lub zaświadczenie na przewozy drogowe.

Prawa przewoźnika

Przedsiębiorcy mogą również ubiegać się o zezwolenie EKMT, które uprawnia do wykonywania w danym roku nieograniczonej liczby kursów pomiędzy krajami członkowskimi, ich przebieg musi być udokumentowany w karnecie EKMT. Karnet EKMT służy do rejestrowania informacji o operacjach transportowych na każdym etapie wykonywania zlecenia. Informacje muszą być udokumentowane w porządku chronologicznym. Wszystkie zapisy z karnetu EKMT mogą być udostępnione osobom trzecim tylko w przypadku kontroli zezwoleń.