Organizacja transportu Szczecin

Transport międzynarodowy towarów

Specjalistyczny transport międzynarodowy wymaga rozlicznych uprawnień, pozwoleń czy licencji, a przede wszystkim – specjalistycznych pojazdów, które umożliwiają np. przewożenie niebezpiecznych substancji chemicznych. W przypadku transportu zwykłych towarów, które nie wymagają stosowania żadnych specjalnych procedur jak ADR chociażby, najważniejsze czynniki wpływające na sposób realizacji zlecenia to przede wszystkim:

  • odległość i czas na pokonanie dystansu z punktu A do punktu B (lub C, D, E itd.);
  • ilość zaplanowanych przystanków;
  • wielkość pojazdu i jego masa;
  • zużycie paliwa;
  • koszt parkingów;
  • płatne przejazdy (winiety, autostrady itp.);
  • ograniczenia prędkości;
  • ograniczenia czasu pracy kierowcy;
  • ograniczenia w prawie poruszania się drogami publicznymi przez samochody ciężarowe np. w święta państwowe itp.

Czynniki wpływające na logistykę

Jak widać, czynników, które należy koniecznie rozważyć przy planowaniu każdej większej podróży międzynarodowej, jest całkiem sporo. Dlatego spedycja to zadanie wyłącznie dla najbardziej doświadczonych i najlepiej zorganizowanych podmiotów, które nie tylko mają doświadczenie w takich usługach, ale posiadają profesjonalny sprzęt i nowoczesne pojazdy oraz przeszkolony personel. Albowiem tylko w takich warunkach realizować można transport międzynarodowy – ładunki. W przeciwnym razie bardzo łatwo o błędy planistyczne, logistyczne, organizacyjne, kadrowe, technologiczne czy wreszcie – finansowe, które ostatecznie będą zagrażały płynności przedsiębiorstwa i jego dalszemu funkcjonowaniu.

Transport kontenerów