Organizacja transportu Szczecin

Uprawnienia do transportu specjalistycznego

Transport specjalistyczny może przyjmować bardzo zróżnicowane formuły i podlegać skrajnie różnym przepisom czy procedurom. Wystarczy odróżnić transport ADR, na podstawie którego wykonywane są przewozy materiałów niebezpiecznych od przewozu specjalistycznego artykułów z kategorii III, czyli produktów pochodzenia zwierzęcego – nie tylko tych przeznaczonych na zniszczenie. Ponadgabarytowy transport ładunku o nietypowych rozmiarach również wymaga spełnienia zupełnie innych kryteriów, a dodatkowo przeprowadzenia rekonesansu drogi i przejazdu z pilotażem, najczęściej wyłącznie w godzinach nocnych lub wraz z zamykaniem kolejnych odcinków dróg dla ruchu prywatnych pojazdów.

Wymagania względem firmy spedycyjnej

Wszystko to sprawia, że do świadczenia takich usług jak transport specjalistyczny, potrzebne są nie tylko firmy posiadające odpowiednie wyposażenie, ale przede wszystkim liczny personel z właściwymi kwalifikacjami zawodowymi i pozwoleniami do świadczenia danych usług. Jeśli transport jest bardzo skomplikowany lub liczny i składa się z wielu pojazdów zorganizowanych w ramach jednej kolumny, wtedy do jego obsługi oprócz samych kierowców wielkogabarytowych pojazdów, niezbędni są także kierowcy-piloci oraz liczny sztab techniczny.

Firma spedycyjna, która posiada odpowiednie zaplecze do realizowania takich zadań, przeważnie nie może narzekać na brak zadań, gdyż może być wykorzystywana zarówno w transporcie materiałów chemicznych, farmakologicznych, spożywczych jak i budowlanych czy inżynieryjnych. Jeśli ktoś rozważa skorzystanie z takich usług spedycyjnych realizowanych przez firmę zewnętrzną, powinien w pierwszej kolejności sprawdzić i potwierdzić jej referencję oraz wyposażenie (flotę pojazdów) i niezbędne uprawnienia oraz certyfikaty do świadczenia transportu ADR chociażby.

Transport kontenerów

S Coupe Tuning